Tour

Capodanno a Tokyo

Tour dic 19/gen 20

29/12/2019-5/1/2020 Gallerie correlate 29/12/2019-5/1/2020 28/1/2020 7/11/2019

Kiyomizudera Kyoto

Kyoto, Kiyomizudera 28/1/2020

28/1/2020 Kiyomizudera Kiyomizudera statua Kiyomizudera Gallerie correlate 29/12/2019-5/1/2020 28/1/2020 7/11/2019 12-17/8/2019

Fushimi Inari vetta

Kyoto, Fushimi Inari Taisha 7/11/2019

7/11/2019 Fushimi Inari sentiero Fushimi Inari cartina Fushimi Inari vetta Fushimi Inari sentiero torii Fushimi Inari volpe Fushimi Inari torii votivi Fushimi Inari tramonto Fushimi Inari torii ombre Gallerie correlate 29/12/2019-5/1/2020 28/1/2020 7/11/2019

Kinkakuji foto gruppo

Tour ago 2019

12-17/8/2019 Fushimi Inari Taisha torii ingresso Fushimi Inari Taisha volpe ingresso Kiyomizudera Kinkakuji foto gruppo Kinkakuji Castello di Nijo Foresta di bambù Arashiyama Arashiyama Todaiji Nara Nara parco dei cervi Kasuga Taisha Miyajima Torii Itsukushima Jinja Itsukushima Jinja bassa marea Sengakuji Fushimi Inari Taisha volpe Kofukuji Parco della pace Miyajima Gallerie correlate 29/12/2019-5/1/2020 28/1/2020 7/11/2019